Samtalsbanken: Intro

Så går det till

Samtalsbanken bygger på att du och din samtalspartner turas om att ställa frågor och lyssna på varandra. Ni kommer gå igenom tre faser:

1. Komma igång

I den första fasen – bestäm hur lång tid samtalet ska pågå och bestäm vem av er som håller tiden.

2. Slumpade frågor

  • Bäst är om ni startar Samtalsbanken på varsin mobil och ställer varannan fråga till varandra.
  • Med hjälp av slumpade frågor utforskar och utmanar du både dig själv och den du samtalar med.
  • Du väljer själv vad du vill dela med dig av och kan alltid säga “pass” om du inte vill svara.
  • Fortsätt slumpa frågor så länge ni bestämt men kom ihåg att lämna 5 minuter för den avslutande delen.

3. Reflektion

För en del är Samtalsbankens frågor enkla och för andra svårare.
Inget är rätt eller fel.
I den sista fasen reflekterar ni tillsammans över samtalet och vad ni tar med er.

Starta samtalet!