Vision

Ett samhälle där psykisk hälsa och välbefinnande ses som vår viktigaste tillgång för en hållbar samhällsutveckling.

Bakgrund

2019

MindShift Sverige startas som rörelse efter Almedalsveckan i Visby där initiativtagaren Niklas Huss har samordnat och hållit i föreläsningar, debatter och paneler om psykisk hälsa. Att samhället behöver genomgå en förändring står glasklart. Vården kommer aldrig att hänga med i mängden sjukskrivningar, som hela tiden ökar. Vi behöver börja agera proaktivt istället för som nu – reaktivt.

”Det är inte en vårdfråga. Det är vår fråga!”

Efter Almedalsveckan bildas nätverk i olika regioner runtom i landet.
I Östergötland sluter både offentliga och privata aktörer upp för att starta ett MindShift.

2020

En struktur börjar formas för MindShift Sverige och det bildas flera ideella MindShift-föreningar i de olika regionerna med syftet att skapa nätverk som tillsammans kan kraftsamla för att främja psykisk hälsa.

I Östergötland bildar Länsförsäkringar Östgöta, Region Östergötland och Campushallen den regionala föreningen MindShift Östergötland. Flera aktörer ansluter. En webbsida skapas och en arbetsgrupp tillsätts för att utvärdera kurser inom psykisk hälsa. Aktiviteter planeras för hösten 2020 och våren 2021.

Mission

MindShift bidrar till att prioritera och hitta nya vägar för att främja psykisk hälsa och välbefinnande.
Ett innovativt samskapande mellan invånare, civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv.