Vision

Ett samhälle där psykisk hälsa och välbefinnande ses som vår viktigaste tillgång för en hållbar samhällsutveckling.

Mission

Tillsammans hittar vi hälsofrämjande initiativ och synliggör dem.
Mindshift ska förenkla för samarbeten med syfte att prova nya sätt, nya strukturer och aktiviteter för psykisk hälsa.
Med våra gemensamma och olika resurser skapar vi hållbara människor och tillslut ett hållbart samhälle.

Bakgrund

2019

MindShift Sverige startas som rörelse efter Almedalsveckan i Visby där initiativtagaren Niklas Huss har samordnat och hållit i föreläsningar, debatter och paneler om psykisk hälsa. Att samhället behöver genomgå en förändring står glasklart. Vården kommer aldrig att hänga med i mängden sjukskrivningar, som hela tiden ökar. Vi behöver börja agera proaktivt istället för som nu – reaktivt.

”Det är inte en vårdfråga. Det är vår fråga!”

Efter Almedalsveckan bildas nätverk i olika regioner runtom i landet.
I Östergötland sluter både offentliga och privata aktörer upp för att starta ett MindShift.

2020-2021

En struktur börjar formas för MindShift Sverige och det bildas flera ideella MindShift-föreningar i de olika regionerna med syftet att skapa nätverk som tillsammans kan kraftsamla för att främja psykisk hälsa.

I Östergötland bildar Länsförsäkringar Östgöta, Region Östergötland och Campushallen den regionala föreningen MindShift Östergötland. Flera aktörer ansluter. Webbsidan byggs upp och lanseras, en arbetsgrupp tillsätts för att driva det praktiska arbetet, hitta befintliga insatser och planera aktiviteter.

Covid-19 slår dock ner som en bromskloss för alla slags fysiska träffar och planer. Styrelsemöten fortsätter varje månad och MindShift Östergötlands arbetsgrupp
skapar en strategi och handlingsplan fram till 2025. Medlemmarna inom MindShift Östergötland har under pandemin digitala möten och workshops och styrelsen sammankallas varje månad under hela pandemin.

2022

Äntligen är fysiska träffar och aktiviteter möjliga igen när covid-19 inte längre klassas som samhällsfarlig.
Det dröjer inte länge förrän MindShift Östergötland är ute och testar sina vingar.
Läs här vad MindShift gjort under 2022.
Eller var med på nästa MindShift-event – Inbjudan till nätverksträff!

Välkommen att följa med på resan mot ett mer välmående samhälle!