Medlemskap

Din verksamhet kan bidra

Föreningar, företag och organisationer kan söka medlemskap i MindShift och delta aktivt i arbetet. Det går även att stötta våra projekt ekonomiskt.

Som medlem får ni:

 • Vara en del av ett unikt nätverk, med en gedigen bredd av kompetens, som alla verkar för att få till en hållbar förändring gällande psykisk hälsa i vårt samhälle, i synnerhet inom Östergötland, oavsett egentlig verksamhetsinriktning.
 • Rösträtt i medlemsmöten och årsstämmor.
 • Synas med er logga här nedan samt på startsidan till syfte att visa att föreningen har bred kompetens och engagemang i Östergötland.
  Viktigt är dock att vara medveten om att Mindshift inte får eller ska användas för din verksamhets vinning.
 • Kunskap och förtur att prova olika experiment och projekt inom er egen verksamhet, som Mindshift arbetar fram eller kommer i kontakt med.
 • Inbjudan till samtliga medlemsmöten och årsstämma under året.
 • Genom Mindshift arbeta med delmål i de globala målen: 3, 4, 8, 9, 11 och 17.

Som medlem ger ni:

Som medlem arbetar man aktivt för att stödja föreningens planer, mål, aktiviteter och experiment.
Medlemskapet är förknippat med

 • ett ansvar att professionellt och aktivt delta i föreningens möten (ca 3 större medlemsmöten per termin & en föreningsstämma per år).
 • en medlemsavgift om 5000 kr/år och ett åtagande att lägga ned viss tid, resurser och/eller sin expertis i föreningens arbete.
 • att dela föreningens målsättning och stadgar.

Företag, organisationer eller annan verksamhet kan ansöka om medlemskap och då  beskriva hur sin verksamhet vill vara med och bidra med tid och resurser till gagn för föreningens målsättningar.

Vad menas med att bidra med tid, resurs och expertis?

Det kan handla om att;

 • Ta ett visst ansvar för webb, design eller kommunikation?
 • Man kanske är delaktig i ett tidsbegränsat projekt eller event eller
 • Bistå med sin kunskap inom ett specifikt område som föreningen är i behov av som medicin, juridik, sociologi, verksam inom skola/utbildning eller forskning.

En mångfald inom föreningen är önskvärt.

Ansök om att bli medlem

Ambassadör

Mindre företag, organisationer eller föreningar som inte har den ekonomiska möjligheten att vara medlem kan vara ambassadör för Mindshift.

Som ambassadör blir du inbjuden att delta i initiativ, arbeten och projekt som din verksamhet berör och/eller som du vill engagera dig mer inom.
Du får chansen att träffa andra aktörer inom området och utbyta kunskap och vidga nätverk.

En ambassadör skriver ett statement gentemot Mindshift där det framgår hur man önskar bidra med sin kompetens och tid i flera eller enstaka projekt.

Ambassadörskap är gratis.

En ambassadör har inte rösträtt i medlemsmöten eller årsstämma.
Ambassadören bjuds in till de arbetsmöten hen anmält sig till.

Ansök att bli ambassadör
Tjejer håller händerna som hjärtan

Sponsra, utan att vara medlem?

Att stötta Mindshift arbete eller ett enstaka projekt ekonomiskt utan att vara en aktiv medlem är givetvis varmt välkommet.
Föreningen är ideell och går enbart runt på medlemsavgifter, sponsring och donationer.

Kontakta oss om vill sponsra

Medlemmar och ambassadörer i MindShift Östergötland
Campushallen logotyp