Medlemskap

Har ni tid, engagemang eller en idé att driva inom psykisk hälsa?

Samverka med oss för hållbara människor, verksamheter och samhälle!

Föreningar, företag och organisationer kan söka medlemskap i MindShift och delta aktivt i arbetet på olika sätt.

Kraften inom MindShift

Kraften i MindShift är att vitt skilda verksamheter som drivs och styrs på lite olika sätt, samverkar mot ett och samma mål.

I föreningen finns medlemmar från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.
Vi möts i en och samma plattform – att främja välbefinnande och därmed stärka en hållbar samhällsutveckling.

Tack vare det har MindShift bland annat tillgång till ett brett, unikt & innovativt nätverk, expertis i olika områden och ekonomiska resurser.

Se filmen om MindShift

Medlemmar får:

 • Vara en del av ett unikt nätverk, med en gedigen bredd av kompetens, som alla verkar för att få till en hållbar förändring gällande psykisk hälsa i vårt samhälle, i synnerhet inom Östergötland, oavsett egentlig verksamhetsinriktning.
 • Rösträtt i medlemsmöten och årsstämmor.
 • Synas med logga på webbsidan till syfte att visa att föreningen har bred kompetens och engagemang i Östergötland.
  Viktigt är dock att vara medveten om att MindShift inte får eller ska användas för sin egen verksamhets vinning.
 • Kunskap och förtur att prova olika experiment och projekt inom egen verksamhet, som MindShift arbetar fram eller kommer i kontakt med.
 • Inbjudan till samtliga medlemsmöten och årsstämma under året.
 • Genom MindShift arbeta med delmål i de globala målen: 3, 4, 8, 9, 11 och 17.

Medlemmar ger:

Som medlem stöttar man föreningens planer, mål, aktiviteter och experiment.
Medlemskapet är förknippat med

 • ett ansvar att professionellt och aktivt delta i föreningens möten (ca 2-3 medlemsmöten per år inklusive en föreningsstämma per år).
 • en medlemsavgift om 5000 kr/år samt lägga ned rimlig tid och/eller sin expertis i föreningens arbete.
 • samsyn i föreningens målsättning och stadgar.

Företag, organisationer eller annan verksamhet kan ansöka om medlemskap och då beskriva hur sin verksamhet vill vara med och bidra med tid och resurser till gagn för föreningens målsättningar.

Vad menas med att bidra med tid och expertis?

Det kan handla om att;

 • Ta ett visst ansvar för webb, design eller kommunikation?
 • Man kanske är delaktig i ett tidsbegränsat projekt eller event eller
 • Bistå med sin kunskap inom ett specifikt område som föreningen är i behov av som medicin, juridik, sociologi, verksam inom skola/utbildning eller forskning.

En mångfald inom föreningen är önskvärt.

Ansök om att bli medlem

Mindre företag – ambassadör?

Mindre företag, organisationer eller föreningar som inte har den ekonomiska möjligheten att vara medlem kan vara ambassadör för MindShift.

Som ambassadör blir du inbjuden att delta i initiativ, arbeten och projekt som din verksamhet berör och/eller som du vill engagera dig mer inom.
Du får chansen att träffa andra aktörer inom området och utbyta kunskap och vidga nätverk.

En ambassadör beskriver för föreningen hur man önskar bidra med sin kompetens och tid i flera eller enstaka projekt.

Ambassadörskap är gratis.

En ambassadör har inte rösträtt i medlemsmöten eller årsstämma.
Ambassadören bjuds in till de arbetsmöten hen anmält sig till.

Ansök att bli ambassadör

Sponsra, utan att vara medlem?

Att stötta MindShift arbete eller ett enstaka projekt ekonomiskt utan att vara en aktiv medlem är givetvis varmt välkommet.
Föreningen är ideell och går enbart runt av medlemsföretagens engagemang och medlemsavgifter.

Kontakta oss om vill sponsra

Medlemmar och ambassadörer i MindShift Östergötland
Campushallen logotyp