Det här är MindShift

En folkrörelse för psykisk hälsa och välbefinnande

Varför är MindShift så viktigt just nu?

Vi befinner oss just nu i en tid som är mer påfrestande än vad det har varit på länge.

Vi har genomgått enorma utmaningar i en världspandemi som ännu inte är över och för första gången i modern tid ser även säkerhetsläget i Europa annorlunda ut. Därtill klimat- och miljöförändringar, urbanisering, digitalisering och ett för många högt tempo i både arbets- och privatliv påverkar oss och vår psykiska hälsa.
Men just den psykiska hälsan helt avgörande för att vi tillsammans ska kunna hitta kreativa lösningar och klara av att göra alla de förändringar som behövs för en trygg och hållbar framtid.

Vår verksamhet

Mindshift Östergötland drivs av sina medlemmar.
Med visionen och våra fyra fokusområden som bas främjar vi psykisk hälsa genom att:

  • driva, sprida och stödja insatser som främjar psykisk hälsa
  • skapa möjligheter till samverkan mellan aktörer med olika styrlogik
  • mobilisera en rörelse där fler företag, myndigheter och organisationer axlar ansvaret för det psykiska välbefinnandet i Östergötland,
  • sprida kunskap om hälsans mekanik

Figuren nedan visar övergripande olika begrepp inom området psykisk hälsa.

Detta är en förenklad bild i syfte att underlätta förståelse för och en enhetligare användning av begreppen, även om verkligheten är mer komplex.
Den ljusgröna rutan visar att MindShift verkar i zonen mellan psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande.
Medan det finns andra verksamheter, organisationer och specifika vårdmottagningar som har sitt fokus och sin professionalism inom den gula rutan.

Genom MindShift samverkar näringsliv, myndigheter, organisationer och föreningar – både regionalt och nationellt – för att skapa en ny och hållbar struktur som främjar psykisk hälsa genom hela samhället.

Fokusområden

  • Hållbart arbetsliv

  • Välbefinnande för barn & unga

  • Trygga livsmiljöer