Det här är MindShift

En folkrörelse för psykisk hälsa och välbefinnande

Hem/Det här är MindShift

Vår verksamhet

Mindshift Östergötland drivs av sina medlemmar.
Med visionen och våra fyra fokusområden som bas främjar vi psykisk hälsa genom att:

  • driva och/eller stödja, uppmärksamma och skapa engagemang för initiativ som främjar psykisk hälsa,
  • skapa möjligheter till tvärfunktionell samverkan på samhällsnivå,
  • mobilisera en rörelse där fler företag, myndigheter och organisationer axlar ansvaret för det psykiska välbefinnandet i Östergötland,
  • bidra till ett samhälle där alla värderar psykisk hälsa och välbefinnande som den viktigaste tillgången för människors, organisationers och samhällens hållbara utveckling.

Figuren ovan visar en övergripande modell kring hur begrepp inom området psykisk hälsa förhåller sig till varandra.

Detta är en förenklad beskrivning i syfte att underlätta förståelse för och en enhetligare användning av begreppen, även om verkligheten är mer komplex.
Den streckade markeringen visar att MindShift verkar i zonen mellan psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande.

Genom MindShift samverkar näringsliv, myndigheter, organisationer och föreningar – både regionalt och nationellt – för att skapa en ny och hållbar struktur som främjar psykisk hälsa genom hela samhället.

Fokusområden

  • Arbetsliv

  • Utbildning

  • Stadsplanering

  • God hälsa

Fyra tjejer bildar hjärtan med händerna på en grön äng

Varför är MindShift så viktigt just nu?

Klimat- och miljöförändringar, urbanisering, digitalisering och ett för många högt tempo i både arbets- och privatliv påverkar oss och vår psykiska hälsa. Samtidigt är den psykiska hälsan helt avgörande för att vi tillsammans ska kunna hitta kreativa lösningar och orka med att göra alla de förändringar som behövs för en hållbar framtid. Samtidigt möter vi just nu dessutom enorma utmaningar i med Covid-19.