Integritetspolicy och GDPR

Så hanterar vi dina personuppgifter

Mindshift Östergötland följer EU:s dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation, och är personuppgiftsansvarig när vi hanterar personuppgifter.

Hem/Integritetspolicy

Insamling och behandling av personuppgifter

MindShift Östergötland utgår alltid från rättsliga grunder när vi samlar in och behandlar personuppgifter. Vanligaste anledningen till att vi har uppgifter om dig är att du är eller vill bli medlem hos oss eller att du anmält dig till nyhetsbrev eller nätverksträff.
Efter att du sagt upp ditt medlemskap kommer dina uppgifter att raderas efter 6 mån. Det kan också vara för att du har skrivit ett meddelande till oss och då behöver vi uppgifterna för att besvara ditt meddelande. Efter att ditt meddelande är besvarat raderas uppgifterna omedelbart.

Mindshift Östergötland värnar om din personliga integritet och säljer aldrig vidare dina uppgifter till tredje part.

Användning av cookies

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Dina rättigheter

Du kan när som helst kontakta oss på info@mindshiftostergotland.se för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller om du vill begära utdrag av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till Integrationsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Där kan du även läsa mer om dina rättigheter.