Psykisk hälsa för hållbar utveckling

Vi kan göra skillnad!

Här lägger vi löpande ut våra nätverksträffar för dig i näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.
Nya ämnen varje gång och till det samverkan för att främja psykisk hälsa och välbefinnande i hela samhället.

Psykisk hälsa för hållbar utveckling

Vi kan göra skillnad!

Nätverksträff för näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.
Samverkan för att främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Nätverka | Öka kunskap | Samverka | Prova nytt | Utveckla | Förändra

Nästa nätverksträff blir den 29 november

Mer information och inbjudan kommer i början av oktober.
Se våra tidigare event här!

Hållbar utveckling med välmående i fokus

MindShift är föreningen som samverkar för att behålla välbefinnande och psykisk hälsa i samhället och i verksamheter.

Vi fokuserar på det proaktiva

  • MindShift arbetar endast med det främjande och proaktiva.
  • Vi stöttar och uppmärksammar initiativ och samarbeten som kan behålla och främja psykisk hälsa.
  • Föreningen har partners inom näringsliv och offentlig sektor inom arenor som arbetsliv, stadsplanering, skola och hälsa.
  • Vi vill förenkla samarbeten med syfte att prova nya sätt, nya strukturer och initiativ för psykisk hälsa.

Med våra gemensamma och olika styrkor – skapar vi hållbara människor och i förlängningen ett hållbart samhälle.

Se filmen om MindShift