Psykisk hälsa för hållbar utveckling

Vi gör skillnad!

MindShifts event ger unika möjligheter för verksamheter att dela kunskap, expertis och erfarenheter och att hitta samverkansparter från olika delar av samhället.
Tillsammans förverkligar vi nya, proaktiva idéer, lösningar och samarbeten som främjar psykisk hälsa.

Nätverka | Öka kunskap | Samverka | Skapa nytt | Utveckla | Förändra

Inbjudan till nästa event
kommer på denna sida under Q1 2023

MindShifts event ger unika möjligheter för verksamheter att dela kunskap, expertis och erfarenheter och att hitta samverkansparter från olika delar av samhället.
Tillsammans förverkligar vi nya, proaktiva idéer, lösningar och samarbeten som främjar psykisk hälsa.

Våra event och nätverksträffar är för dig som finns i en organisation inom privat eller offentlig sektor, eller i civilsamhället. 

Du är till exempel verksamhetsledare, jobbar med hållbarhet, verksamhetsutveckling, inom HR, skola, samhällsplanering, folkhälsa eller så är du chef/ledare.
Exakt vilken roll du har är inte det viktiga. Det viktiga är din tro på att vi behöver samverka över hela samhället och att vi behöver
förflytta reaktiva förhållningssätt till psykisk ohälsa och istället befästa ett proaktivt arbete för välbefinnande och hållbar utveckling.

Se tidigare event här

Hållbar utveckling med psykisk hälsa i fokus

MindShift är en plattform för samverkan i att behålla välbefinnande och psykisk hälsa i samhället och i verksamheter.

Vi fokuserar på det proaktiva

  • Med MindShift som plattform arbetar vi endast med det främjande och proaktiva.
  • Vi stöttar och uppmärksammar initiativ och samarbeten som kan behålla och främja psykisk hälsa.
  • MindShift har partners inom näringsliv och offentlig sektor och fokusområden som Hållbart arbetsliv, Trygga livsmiljöer och Välbefinnande för barn & unga.
  • Vi vill förenkla samverkan med syfte att prova nya sätt, nya strukturer och initiativ för psykisk hälsa.

Med våra gemensamma och olika styrkor – skapar vi hållbara människor och i förlängningen ett hållbart samhälle.

Se filmen om MindShift