Psykisk hälsa för hållbar utveckling

Vi kan göra skillnad!

Nätverksträff för näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.
Samverkan för att främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Psykisk hälsa för hållbar utveckling

Vi kan göra skillnad!

Nätverksträff för näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.
Samverkan för att främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Nätverka | Öka kunskap | Samverka | Prova nytt | Utveckla | Förändra

Psykologisk trygghet –
en förutsättning för hållbar framgång

Tisdagen den 20 september, Ebbepark, Hus Spektrum – Fridtunagatan 41 i Linköping.
13:00 – 15:00 Föreläsning
15:00 – 16:00 Mingel och eftersnack

Psykologisk trygghet är en förutsättning för välbefinnande och leder till ökad – och hållbar – framgång i olika verksamheter. I den här nätverksträffen utforskar vi i hur en arbetsgrupp eller en organisation aktivt kan jobba med att stärka den psykologiska tryggheten.

Träna existentiella muskler!

Världshälsoorganisationen, WHO, har i sin forskning visat att vårt förhållningssätt till livet självt är något som påverkar vår hälsa.

Genom att träna existentiella muskler, såsom hoppfullhet, meningsfullhet och tillit, kan vi öka det psykologiska kapitalet på individnivå och den psykologiska tryggheten på gruppnivå.
Det handlar om djupt mänskliga behov och dimensioner som redan finns i våra liv, men som ibland tenderar att hamna underst i högen av viktiga saker. 

 1. Hur kan hopp och meningsfullhet konkretiseras i våra moderna liv, tränas och användas som verktyg? 
 2. Hur kan verksamheter använda den här kunskapen för att öka den psykologiska tryggheten?

Föreläsare


Lina Asklöv
Beteendevetare och pedagog, föreläsare och utbildare. Projektledare för Hållbart arbetsliv, Barnkliniken Linköping. 

Lena Trossö

Undersköterska/barnsköterska på neonatal-IVA, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping.
Leder samtalsgrupper i existentiell hälsa på arbetsplatsen.

Om föreläsningen

Föreläsningen utgår från WHO:s forskning om den existentiella hälsans betydelse för individers välmående och för att skapa psykologisk trygghet i grupper.

 • Föreläsningen lyfter fram ett exempel på hur en verksamhet – neonatal/IVA i Linköping – har arbetat med existentiell hälsa genom samtalsgrupper.
 • Du får ta del av en psykologisk studie som har genomförts på deltagare i en sådan samtalsgrupp.
 • Efter föreläsningen får du även möjlighet att prova på sätt att främja den existentiella hälsan som kan användas för att stärka psykologisk trygghet.

För dig som…

 • …vill ha nya redskap och tankesätt för att stärka grupp, organisation eller företagskultur.
 • …vill ha kunskap om hur verksamheten kan stärka välbefinnandet och uppnå en hållbar effektivitet.
Boka din plats här!

Hållbar utveckling med välmående i fokus

MindShift är föreningen som samverkar för att behålla välbefinnande och psykisk hälsa i samhället och i verksamheter.

Vi fokuserar på det proaktiva

 • MindShift arbetar endast med det främjande och proaktiva.
 • Vi stöttar och uppmärksammar initiativ och samarbeten som kan behålla och främja psykisk hälsa.
 • Föreningen har partners inom näringsliv och offentlig sektor inom arenor som arbetsliv, stadsplanering, skola och hälsa.
 • Vi vill förenkla samarbeten med syfte att prova nya sätt, nya strukturer och initiativ för psykisk hälsa.

Med våra gemensamma och olika styrkor – skapar vi hållbara människor och i förlängningen ett hållbart samhälle.

Se filmen om MindShift