Behöver du stöd?

Resurser vid psykisk ohälsa

Är du eller någon anhörig i behov av stöd kopplat till psykisk hälsa? Mindshift Östergötland kan inte erbjuda hjälp till enskilda individer men det finns ett flertal möjligheter genom andra organisationer.

Hem/Behöver du stöd?

Information om och kontakter till resurser vid psykisk ohälsa

 • www.1177.se/ostergotland/
  Under fliken ”fakta och råd” finns ”tema psykisk hälsa”. 1177-vårdguiden är en bra ingång för att söka råd, information och vårdinsatser. Där finns förstås sjukvårdsrådgivningen som man kan ringa 1177 men även bra informationssidor samt länkar till olika verksamheter.

 • www.bup.se
  En webbplats där barn och unga kan ställa frågor som besvaras av psykologer.

 • www.balansriks.se
  Förening som anordnar självhjälpsträffar och anhörigstöd (finns inte i Östergötland, men har intressant hemsida).

 • www.rsmh.se
  Riksförbundet för social och mental hälsa. Intresseorganisation med lokalavdelning i bl a Linköping.

 • www.spes.se
  Riksförbund för anhöriga och närstående till personer som tagit sitt liv.

 • www.ocdforbundet.se
  Svenska OCD-förbundet ANAKE. En rikstäckande ideell förening som stödjer människor med tvångssyndrom och deras anhöriga.

 • www.angest.se
  Svenska ångestsyndromsällskapet (ÄSS). Rikstäckande förening för personer med ångestsyndrom och deras anhöriga. Ordnar föreläsningar.

 • www.friskfri.se
  Frisk och Fri, en rikstäckande ideell förening som stöder personer med ätstörningar och dess anhöriga.

 • www.schizofreniforbundet.se
  lntresseförbund för personer med schizofreni och liknande psykossjukdomar.

 • www.udda.org
  Ung Depression och Dess Anhöriga. Denna sida kan erbjuda kontakt med en fadder, till någon i depression.

 • www.bris.se
  BRIS har både stödlinjer via telefon och chatt och större diskussionsforum för barn och unga. BRIS erbjuder även stöd för vuxna, som är oroliga för barn, via telefon och nätet. BRIS ger årligen ut rapporter kring barns och ungas hälsa. De finns att tillgå på deras hemsida.

 • Snorkel – övningar och tips till unga för att må bra.
  Snorkel är utvecklat av Region Uppsala.

 • www.ungdomar.se/komigen
  Sajt för att öka kunskapen och förebygga psykisk ohälsa bland unga. Initiativtagare till och huvudfinansiär av Kom igen! är Forte.

 • Wake me up!
  Med Wake Me Up får du som är mellan 16 – 22 år professionell coaching, pepp och vägledning via videosamtal.

 • www.shedo.se
  Shedo, en ideell riksförening om självskadebeteende och ätstörningar.

 • www.eleonoragruppen.se
  Linköping. Stöd för familjer som drabbas av föräldrar med missbruk, men även våld och annan problematik. Hjälpgrupper för barn.

 • www.linkopingsstadsmission.se
  Stadsmissionen i Linköping erbjuder samtalsstöd i grupp och enskilt. Unga forum är särskilt riktat till unga i åldern 16-25 år.

 • www.stegforlivet.se
  Sida för informat ion stöd kring suicidprevention.

 • www.ki.se/NASP
  För utförlig statistik eller material kring psykisk ohälsa och suicid.

 • www.sverigesfontanhus.se
  Sveriges fontänhus. Stödverksarnhet för människor med psykisk ohälsa.

 • www.suicidezero.se
  Ideell organisation som arbetar för att minska självmord, genom opinionsbildning och information.

 • www.livlinan.org
  En sajt för den som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt.

 • www.uppdragpsykiskhalsa.se
  Har mycket bra information om insatser till unga, äldres psykiska hälsa bra utbildningsmaterial gällande asylsökande och nyanlända.

 • www.umo.se/att-ma-daligt/
  Länk till UMO – nationell ungdomsmottagning på nätet.

 • Minds äldrelinje
  För äldre som behöver någon att prata med för psykisk hälsa

Jourlinjer

 • Jourhavande präst
  Tel 112. Chatt via www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

 • Mind
  Tel 90101 eller www.mind.se.
  En ideell förening som driver ”självmordslinien” chatt och telefonlinjer till personer i kris.

 • Nationella hjälplinjen
  Tel 0771-22 00 60 eller www.1177.se

 • Telefonjouren
  Röda korset. Tel 0771-900 800

 • Jourhavande medmänniska
  Tel 08-702 16 80

 • Jourhavande kompis
  Rödakorset. Chatt via www.rkuf.se

 • HBT-Jouren
  Tel 0771-66 67 68 eller www.rfsl.se

 • RFSL:s kurator i Linköping
  Tel 013-22 82 11

 • BRIS, Barnens telefon
  Tel 116 111

 • BRIS, Vuxnas telefon – om barn
  Tel 077-150 50 50