Samtalsgrupper

Ett forum för ledare att utvecklas tillsammans

Vi vet idag att ledarskap är en central del i att skapa hälsa och psykiskt välbefinnande på våra arbetsplatser. Samtidigt är det ett område som länge varit svårt. Vart börjar jag? Vem har ansvar för vad? Hur bemöter jag en medarbetare som behöver stöd? När vi adderar pandemi och distansarbete har ett arbete som redan var svårt blivit ännu mer utmanande.

Distansarbetet och dess effekter ger oss dock en unik möjlighet att tänka nytt. Att skapa nya strukturer. Nya rutiner. Och vi vet att det finns otaliga goda exempel där ledare genom skapat verklig positiv förändring.

Med våra nya samtalsgrupper vill vi samla ledare i trygga samtal för att prata både om utmaningar och möjligheter med att leda för hälsa. Skapa ett forum för att byta erfarenheter, bygga nätverk, få inspiration och stärka den gemensamma kompetensen.

Tillsammans sätter vi psykiskt välbefinnande högst på agendan.

Hur går det till?
Vi har satt upp följande riktlinjer för samtalen:

  • Gruppen sätts samman av 6-8 ledare
  • Ambitionen är att skapa grupper med dynamik och mångfald sett till erfarenheter och bakgrund.
  • De första grupperna startar upp i efter sommaren 2021.
  • Samtalen som sker via Zoom är cirka 1,5h per gång och leds av en moderator.
  • Gruppen träffas en gång per månad under ett kvartal. Därefter utvärderar vi gemensamt formatet och eventuell fortsättning.

Vem är du?
Vi tror att du som ansöker känner igen dig i nedan:

  • Du leder eller arbetar med ledarskap i din vardag. Kanske som VD, HR-chef eller ledarutvecklare.
  • Du har ett starkt intresse av att leda för ökad hälsa
  • Du har ett nyfiket och ödmjukt förhållningssätt till lärande där du både vill dela med dig och lyssna in andras erfarenheter
  • Du är villig att avsätta tid och fokus för att vara närvarande i samtalen

Utöver tid och engagemang är samtalen helt kostnadsfria. Din intresseanmälan är inte bindande.

Anmälan stängd