MindShift Östergötland

Psykisk hälsa är inte en vårdfråga.
Det är vår fråga!

MindShift är en rörelse med fokus på förebyggande insatser för psykisk hälsa.
Rörelsen leds och drivs av flera olika aktörer inom Östergötland.
Tillsammans samverkar vi för att välbefinnande ska ses som den viktigaste tillgången för en hållbar värld.

Psykisk ohälsa drabbar inte bara den som mår dåligt.
Alla delar av samhället berörs – arbetsgivaren, vården, skolan och olika myndigheter.
Därför är det vår fråga – allas fråga – att samverka för psykisk hälsa och välbefinnande överallt inom vårt samhälle!

0%

av alla sjukskrivningar i Sverige är relaterade till psykisk ohälsa. Källa: Försäkringskassan

0%

kommer kostnaden för psykisk ohälsa ha ökat år 2030, enligt World Economic Forum och Harvard.

Medlemmar och ambassadörer i MindShift Östergötland
Bli medlem
Campushallen logotyp

MindShift Östergötland – lokal samverkan för psykisk hälsa

MindShift Östergötland är en ideell förening som verkar för att främja psykisk hälsa.
Föreningen består av både privata och offentliga aktörer och är öppen för alla organisationer som vill bidra.

Det här gör vi

Ikon med hjärta i handFrämjar psykisk hälsa och välbefinnande i alla delar av samhället.

Ikon med hjärta i handSamlar och sprider framgångsrika innovationer och verktyg.

Ikon med hjärta i handSamverkar och agerar på regional, nationell och internationell nivå.

Ikon med hjärta i handExperimenterar och lär oss av varandra.

#mindshiftsverige

[instagram-feed]