MindShift Östergötland är en ideell förening som verkar för att främja psykisk hälsa och välbefinnande.
Föreningen syftar till att samverka och genomföra förflyttningar så vi behåller psykiskt välbefinnande i samhället, i verksamheten och för den egna individen.

Genom MindShift har flera verksamheter gått samman i ett gemensamt ställningstagande – att främja psykisk hälsa, både i den egna organisationen och på de arenor där MindShift verkar.

Kraften i Mindshift är att vitt skilda verksamheter som drivs och styrs på lite olika sätt, samverkar mot ett och samma mål.
Offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle möts i en och samma plattform för att främja välbefinnande och därmed stärka en hållbar samhällsutveckling.

0%

av alla sjukskrivningar i Sverige är relaterade till psykisk ohälsa. Källa: Försäkringskassan

0%

kommer kostnaden för psykisk ohälsa ha ökat år 2030, enligt World Economic Forum och Harvard.

Medlemmar i MindShift Östergötland
Campushallen logotyp

MindShift Östergötland – lokal samverkan för att behålla psykisk välbefinnande

Vad händer om välbefinnande ses som den viktigaste tillgången för hållbar utveckling?

Att man runt om i samhället fokuserar på att behålla vår psykiska hälsa?
I arbetslivet. I stadsplaneringen. Inom skolan….

Främjar psykisk hälsa och välbefinnande på olika sätt.

Samlar verksamheter och underlättar samverkan

Sprider kunskap om hälsans mekanik

Prova Samtalsbanken
Skanna QR-koden med din mobil eller klicka på bilden.